PROCEDURA PPOŻ: PO2/PO4

1.       Najemca zobowiązany jest zapoznać pracowników z zasadami obowiązującymi na terenie Oddziału Elana Nieruchomości w Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, i ochrony środowiska w tym zakresie alarmowania w przypadku awarii lub pożaru zgodnie z procedurami O/Elana:

a)    PO-2 „Postępowanie w czasie awarii, w tym emisji, wybuchów i pożarów” z dnia 24.09.2015 roku wydanie C;

b)    PO-4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” z dnia 29.10.2015 roku wydanie B;

c)    PO-5.01.00/NS „Gospodarka wodno-ściekowa” z dnia 20.07.2015 roku wydanie A;

d)    PZ-1.01.00/NE „Instrukcja zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu robót inwestycyjnych, budowlano-montażowych i remontowych na terenie Oddziału Elana” z dnia 12.11.2015 wydanie B.

2.       Najemca oświadcza, że zapoznał się z procedurami:

a)    PO-2 „Postępowanie w czasie awarii, w tym emisji, wybuchów i pożarów” z dnia 24.09.2015 roku wydanie C;

b)    PO-4 „Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” z dnia 29.10.2015 roku wydanie B;

c)    PO-5.01.00/NS „Gospodarka wodno-ściekowa” z dnia 20.07.2015 roku wydanie A;

d)    PZ-1.01.00/NE „Instrukcja zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu robót inwestycyjnych, budowlano-montażowych i remontowych na terenie Oddziału Elana” z dnia 12.11.2015 wydanie B.

Instrukcje 

https://drive.google.com/file/d/1T1F50oqLxBPtaJ3FH36CycfuC9-G6P_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12FrTWP7pXDpmEgQnwbNSQw86l3F9rJhp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2fy5KyqETNZhaZOrq2Xn8eH3x0WmLjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0vMdZ2rmEVLt_XIl1GgmQXcvlvOrrn0/view?usp=sharing

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.