ZAPYTANIE OFERTOWE nr 79/NI/2023

BORYSZEW NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza Państwa do opracowania i złożenia oferty na demontaż instalacji technologicznej polikondensacji SSP 45 i SSP 60 wraz ze zbiornikami magazynowymi surowca i wyrobu gotowego.

 

Zakres prac obejmuje:

  -              demontaż instalacji technologicznej SSP45

  -              demontaż instalacji technologicznej SSP60

-              demontaż silosów magazynu surowca wraz z rurociągami transportu pneumatycznego i osprzętem oraz konstrukcją nośną

-              demontaż silosów magazynu wyrobu gotowego wraz z rurociągami transportu pneumatycznego i osprzętem oraz konstrukcją nośną

-              demontaż kratek WEMA na poziomach: 5,50; 11,00; 16,50; 22,00

 

Zakres prac nie obejmuje:

-              demontażu konstrukcji budynku głównego instalacji SSP45 i SSP60

-              demontażu pomieszczeń socjano – bytowych, sterowni i stacji trafo

-              demontażu magazynów pomocniczych

-              usunięcia fundamentów po zdemontowanych zbiornikach magazynowych

 

Ważne informacje:

Kratki WEMA należy odłożyć na palety dostarczonych przez Zamawiającego

W wyniku demontażu powstanie złom stalowy, złom aluminiowy, złom KO.

Ważenie odbywać się będzie na wadze i na koszt Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje przedpłatowego systemu rozliczania zakupu złomu pochodzącego z demontażu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Konsultant: Jarosław Lewandrowski, tel. 601 220 780.

Zapraszamy na wizję lokalną w terminie uzgodnionym telefonicznie, na której zostaną udzielone odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Termin złożenia oferty do dnia 07.11.2023 roku

Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Spółki w Toruniu w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Zapytanie ofertowe 79/NI/2023”

 

Oferta powinna zawierać:

-              wartość robót demontażowych

-              termin realizacji robót

-              terminy i warunki płatności za wykonane roboty rozbiórkowe

-              potwierdzenie przedpłatowego systemu rozliczania zakupu złomu pochodzącego z demontażu.

-              ewentualne uwagi istotne dla Oferenta

 

https://nieruchomosci.elana.pl/

 

jpg20230920_131401.jpg
jpgSSP_-_SILOSY_-_RZUT.jpg
pdfSSP_-_SILOS_125m3.pdf
pdfSSP_-_SILOS_100m3.pdf
pdfSSP_-_PRZEKROJ_A-A.pdf

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Boryszew Nieruchomości Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.